Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

 1. Talking-Dogs behoudt zich het recht voor een deelname aan een cursus zonder restitutie van lesgeleden te beëindigen wanneer zij dat nodig acht, zonder opgave van reden
 2. Alle kosten dienen te worden voldaan binnen de gestelde termijn zoals aangegeven op het inschrijfformulier
 3. Talking-Dogs is niet aansprakelijk te stellen voor enig nadeel of schade aan u, uw hond of uw bezittingen, in welke vorm dan ook. Talking-Dogs raadt u aan voor aanvang van de cursus een WA-verzekering af te sluiten en deze te controleren op de juiste dekking.
 4. U dient zorg te dragen voor de veiligheid van uw hond en hem niet bloot te stellen aan risico dat blessure tot gevolg kan hebben. U blijft op elk moment zelf verantwoordelijk voor u en uw hond.
 5. Indien u een geldige reden hebt om een les niet bij te wonen, verzoekt Talking-Dogs u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursusles door te geven. Talking-Dogs kan besluiten om u een mogelijkheid te geven de gemiste les in te halen. Bij niet tijdige opgave van afwezigheid of een ongeldige reden wordt de gemiste les als een normale les aangemerkt en is inhalen van de les niet mogelijk.
 6. U dient uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn
 7. Draag makkelijk zittende kleding en schoeisel waarin u vrij kunt bewegen en wat de hond niet hindert tijdens de training
 8. Uw hond dient alle noodzakelijke vaccinaties te hebben gehad, ook tegen kennelhoest. Alle vaccinaties dienen gedurende de cursus geldig te zijn.
 9. Het uitlaten van de hond dient uitsluitend plaats te vinden buiten het trainingsveld en terrein op de aangegeven plaatsen. Ongelukjes kunnen voorkomen. Deze dient u zelf op te ruimen
 10. Werp afval in de daarvoor bestemde afvalbakken
 11. Op en langs het trainingsveld dient de hond te allen tijde te zijn aangelijnd tenzij anders aangegeven door uw instructeur.
 12. U dient er op toe te zien dat u en uw hond geen andere honden, personen of dieren lastig vallen
 13. Indien uw hond een besmettelijke ziekte heeft zoals oormijt of kennelhoest dient u vooraf contact op te nemen met Talking-Dogs. Na overleg met Talking-Dogs kan de cursus weer worden voortgezet na volledig herstel
 14. Als uw hond loops is, is overleg gewenst met Talking-Dogs alvorens u op de trainingslocatie verschijnt. Loopse teven worden in principe wel toegelaten tot de cursus
 15. Indien u met meerdere honden deel wilt nemen aan een cursus dient u per hond-handler combinatie in te schrijven en de bijbehorende kosten te voldoen.
 16. Tijdens de cursus is het innemen van alcoholhoudende dranken of het gebruik van stimulerende middelen niet toegestaan. Dit geldt zowel voor de hond als voor de handler!
 17. De hond dient tijdens de cursus een gewone halsband te dragen.
 18. Parkeren is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen
 19. Raak andermans honden niet aan zonder toestemming van de eigenaar. Hieronder valt ook aaien!
 20. Laat honden die (zonder begeleider) vastliggen met rust
 21. Honden mogen niet los van de lijn tenzij Talking-Dogs hiervoor toestemming geeft
 22. Aan de lijn wordt er niet gesnuffeld of "gespeeld" met andere honden
 23. Indien u meerdere honden meeneemt mogen deze geen storende factor zijn voor de overige cursisten en hun honden
 24. Talking-Dogs behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en het reglement aan te passen, te wijzigen of te schrappen, wanneer Talking-Dogs dat nodig acht, zonder opgaaf van reden. Op www.talking-dogs.nl vindt u altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden vermeld
 25. Aan fouten in alle vormen van schrijven door de organisatie kunt u zich geen rechten ontlenen
 26. Prijswijzigingen onder voorbehoud
 27. Ondertekening en invulling van het inschrijfformulier betekent automatisch dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en het reglement en verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld binnen de gestelde termijn
 28. In alle gevallen waar het reglement niet voorziet, beslist Talking-Dogs. Beroep hierop is niet mogelijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.